Apraksts

From Riga Literata
Jump to navigation Jump to search

Projektā “RIGA LITERATA: Rīgas humānistu neolatīniskais mantojums Eiropas “Respublica Literaria” ietvarā” tiek pētīts un reaktualizēts 16. un 17. gadsimta Rīgas humānistu neolatīniskais kultūrmantojums. Galvenais projekta mērķis ir maz pētīto Rīgas humānistu darbību un veikumu iekļaut plašākā Rietumeiropas agro jaunlaiku Zinību valstības (Respublica Literaria) kontekstā. Tādējādi tiktu radīta Rīgas un Baltijas humānisma atpazīstamība Latvijā un pasaulē. Sasniedzot projekta mērķi, tiks atklātas Rīgas humānisma saiknes ar plašākiem agro jaunlaiku kultūras procesiem, izceļot Latvijas neolatīniskā kultūrmantojuma nozīmi attiecīgā laikmeta kontekstā, kā arī eiropeisko vērtību un identitātes recepciju Latvijas teritorijā. Humānisma mantojumam ir nozīmīga loma Latvijas un Eiropas kulturālo un ģeopolitisko robežu identificēšanā gan vēsturiski, gan mūsdienās.